Ta strona korzysta z plików cookie (ciasteczek) w celu personalizowania treści dla odbiorców. Każdy użytkownik może wyłączyć zapisywanie plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej, co spowoduje, że nie będą gromadzone żadne informacje.

Produktów: 0 0,00 zł

Koszyk jest pusty

Ilość:

Suma: 0,00

REGULAMIN PROMOCJI „TRANSPORT GRATIS"

§1. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa bezpłatnej darmowej dostawy produktów zamówionych w sklepie internetowym mieszczącym się pod adresem www.ewagi.pl (dalej: „Sklep Online”) prowadzonym przez SENSORWAG Robert Kuroszczyk. (dalej „EWAGI”  lub „Organizator”) z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim (63-400), przy ul. Przeskok 53, NIP 622 237 79 61

W okresie trwania promocji w dniach 07.11-31.12 2019 roku.

§ 2. Warunki Promocji

 1. Promocja (zwana dalej: „Promocją”) obowiązuje od dnia 07 listopada 2019 r. od godziny 8:00 do dnia 31 grudnia 2019 r. do godziny 23:59 i obejmuje wszystkie wagi platformowe dostępne w tym okresie w Sklepie Internetowym .
 2. Klient, który w czasie trwania Promocji złoży zamówienie, a następnie zakupi produkt lub produkty w Sklepie Internetowym otrzyma zakupiony produkt lub produkty z dostawą, której koszt pokryje Sprzedający. W ramach Promocji Sprzedawca poniesie koszt dostawy produktu lub produktów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, za pośrednictwem firmy kurierskiej współpracującej ze Sprzedającym. Termin dostawy oraz firma kurierska zostaną wybrane przez Sprzedającego.
 3. Promocja dotyczy zamówień złożonych w Sklepie Internetowym z dowolną formą płatności i obejmuje wyłącznie pokrycie przez Organizatora kosztów dostawy produktów do Klienta.
 4. Aby skorzystać z promocji należy wybrać ofertę która jest oznaczona na zdjęciu produktu bezpłatny transport.
 5. Promocja nie obejmuje dodatkowych opłat wynikających z wybranej formy płatności. Informacja o dodatkowych opłatach widoczna będzie podczas składania zamówienia przez Klienta.
 6. W okresie trwania Promocji Klient uprawniony jest do złożenia dowolnej liczby zamówień.
 7. W przypadku odstąpienia przez Klienta od Umowy Sprzedaży, Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu lub produktów do siedziby Sprzedającego.
 8. Klientowi, który w okresie trwania Promocji dokona samodzielnej dostawy zakupionego produktu lub produktów, nie przysługuje prawo żądania zwrotu kosztów dostawy.
 9. W Promocji mogą wziąć udział osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz osoby prawne, których siedziba znajduje się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 3. Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Promocji Klient może zgłaszać do Sprzedawcy w formie elektronicznej na adres  [email protected]
 2. W treści reklamacji należy wskazać imię, nazwisko, firmę (w przypadku przedsiębiorców), numer NIP (w przypadku przedsiębiorców), adres korespondencyjny Klienta oraz opis przyczyny składania reklamacji.
 3. Reklamacja zostanie rozpoznana przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia w prawidłowej postaci.

§ 4. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin Promocji dostępny jest na stronie internetowej Organizatora: www.ewagi.pl
 2. W zakresie nieuregulowanym mają zastosowanie postanowienia Regulaminu Sklepu Internetowego zamieszczonego na stronie Sklepu Internetowego, przepisy prawa polskiego, w szczególności kodeksu cywilnego.
 3. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez właściwe miejscowo polskie sądy powszechne.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu z ważnych przyczyn (w szczególności podyktowanych względami technicznymi lub prawnymi), przy czym zmiany te nie będą wiążące dla Klientów którzy złożyli zamówienie spełniające warunki Promocji przed dokonaniem zmiany postanowień Regulaminu.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 07 listopada 2019 roku.

 

Witryna stworzona na platformie