Reklamacje

 

PLIKI DO POBRANIA - KLIKNIJ, ABY POBRAĆ:

1. ZGŁOSZENIE REKLAMACYJNE

2. ZGŁOSZENIE REKLAMACYJNE CAS POLSKA

3. KARTA GWARANCYJNA

4. ZASADY RĘKOJMI
     
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1. Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest firma SensorWag z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Przeskok 53 – operator internetowej platformy handlowej dostępnej pod adresem www.ewagi.pl

2. Jako administrator odpowiadamy za wykorzystanie Pani/Pana danych osobowych w sposób bezpieczny oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych:
adres e-mail: iod@sensorwag.com.pl
adres pocztowy: Inspektor Ochrony Danych SensorWag ul. Przeskok 53, 63-400 Ostrów Wlkp.
telefonicznie: 62 735 67 36 – Inspektor Ochrony Danych SensorWag

4. Pani/Pana dane osobowe: a) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej ,,rozporządzenie”) będą przetwarzane w celu obsługi, rozpoznania i rozpatrzenia reklamacji oraz udzielenia odpowiedzi na reklamację, b) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora danych przez które rozumie się ustalenie, obronę, dochodzenie roszczeń z tytułu reklamacji.

5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a jeżeli przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się na podstawie zgody przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie poprzez wysłanie informacji pisemnej na adres Przedsiębiorstwa Administratora bądź e-mail Inspektora Ochrony Danych podany w pkt. 3.

6. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, których podstawą nie jest Państwa zgoda, umowa czy przepis prawa. Możecie Państwo złożyć sprzeciw na adres Przedsiębiorstwa Administratora bądź e-mail Inspektora Ochrony Danych podany w pkt.3.  W przypadku złożenia sprzeciwu po rozpatrzeniu Państwa wniosku nie będzie możliwe przetwarzanie przez Administratora danych osobowych objętych sprzeciwem, chyba, że wykażemy iż istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

7. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres wyznaczony przez administratora tj. 10 lat przy czym w przypadku wniesienia sprzeciwu dla przetwarzania danych osobowych, aż do momentu wniesienia sprzeciwu, który został uwzględniony w trybie określony w pkt. 6.

8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli uważacie, iż przetwarzanie danych osobowych przez administratora odbywa się z naruszeniem przepisów prawa.

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji może skutkować odmową rozpatrzenia.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl